Tres espais per un aprenentatge

978-84-16156-96-2

Tres espais per a un aprenentatge consta de tres espais o àmbits de treball: el frigorífic, la prestatgeria i l'armari; i tres continguts: els aliments, els objectes de la saleta i la roba. Aquest material no és una prova o escala de valoració, sinó un material de reforç i fiançament per a la nostra aula.

✔ Interpreta les nocions de direccionalitat amb el propi cos

✔ Ajuda a identificar les sensacions i percepcions de la realitat exterior

✔ Utilitza els sentits per a l'exploració dels objectes

✔ Estableix la relació entre objectes i el seu context

✔ Aprèn l'ús dels quantificadors

Aconsegueix i millora el seu aprenentatge

28,85 €

Con esta compra, ganarás 5 puntos como recompensa que puedes añadir a tu carrito, 5 puntos para convertirlos en un vale descuento de 1,25 €.


Tres espais per a un aprenentatge consta de tres espais o àmbits de treball: el frigorífic, la prestatgeria i l'armari; i tres continguts: els aliments, els objectes de la saleta i la roba. Aquest material no és una prova o escala de valoració, sinó un material de reforç i fiançament per a la nostra aula. És un material interactiu i manipulatiu que serveix al mateix temps com a avaluador dels processos d'aprenentatge.

A través d'aquest material i la seva guia didàctica, es presenten una sèrie de propostes per treballar amb ell. Entre elles: presentació de vocabulari, conèixer els conceptes bàsics, "cada cosa en el seu lloc", jocs de memòria..., totes treballant temes transversals com la coeducació i l'atenció a la diversitat. Per a aquest treball, s'han escollit tres espais d'aprenentatge, destinats, cadascun d'ells a una edat i un nivell de dificultat.

OBJECTIUS

Hi ha diversos objectius, segons l'àmbit dels 3 que es treballi: 

  • Àmbit d'identitat i autonomia personal: Interpretar les nocions de direccionalitat amb el propi cos. Identificar i constatar les sensacions i percepcions de la realitat exterior. Utilitzar els sentits per a l'exploració dels objectes i materials diversos.
  • Àmbit físic i social: Produir canvis en els objectes, després d'actuar sobre ells. Explorar els objectes a través de les accions. Identificar les sensacions i emocions que puguin produir els objectes. Establir la relació entre alguns objectes i el context en el qual es troben.
  • Àmbit de comunicació i representació: Aprendre l'ús dels quantificadors. Comparar objectes: més gran que..., més petit que... Situar els objectes a l'espai immediat en relació al propi cos: a dalt-a baix, dins-fos. Aplicar les nocions de direccionalitat que neixen del propi cos: cap a davant-cap a enrere, a dalt-a baix, a un costat i a un altre. Adequar els moviments del propi cos a l'espai i moviments dels altres objectes. Comparar diferents objectes en funció de les seves qualitats. Aplicar les nocions de direccionalitat que neixen del propi cos: cap a un costat-cap a un altre, a dalt-a baix, cap a davant-cap a enrere. Situar els objectes a l'espai en relació amb el propi cos, d'un mateix envers els objectes i d'un objecte envers un altre. Dominar les nocions bàsiques relacionades amb la topologia: dins-fora, obert-tancat.

DIRIGIT A:
Va dirigit especialment a alumnes d'Infantil, alumnes amb Necessitats Educatives Especials (PT i Al) i població immigrant, amb la finalitat d'afavorir l'adquisició dels Conceptes Bàsics Espaials.

9788416156962
100075 Artículos
978-84-16156-96-2

Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!


Consulta sobre el producto

*Campos Requeridos
(Leer)